cc-bedrijfsadviesE

cc-bedrijfsadviesC
cc-bedrijfsadviesD
cc-bedrijfsadviesA
cc-bedrijfsadviesB
cc-bedrijfsadviesF

Wie zijn wij?

Karakteristieken van Chester Crewe

Senioriteit

Alle opdrachten worden uitgevoerd adviseur met senioriteit in hun vakgebied die als professionals onafhankelijk kunnen zijn en zowel binnen als buiten hun vak ervaring hebben opgedaan. Kennis, brede ervaring, een kritische opstelling en creativiteit zijn de adviseurs en trainer/coaches gegeven. De kwaliteit van de individuele adviseur, respectievelijk trainer/coach en het vertrouwen dat de cliënt daarin heeft, zijn bepalend voor de opdrachtbezetting.

Strategisch

Chester Crewe richt zich op richtingsvraagstukken, problemen en thema’s, die de aandacht van het management opeisen en waarbij een kritische en vernieuwende kijk van een externe adviseur de ondernemer (manager) verder helpt. Het zwaartepunt ligt daarbij vooral op het raakvlak personeel en organisatie.

Uitvoerend

Chester Crewe laat het niet alleen bij strategieën en ideeën. De kroon op ons werk wordt gevormd door het helpen implementeren van wat wij met u besproken en ontwikkeld hebben. Wij lossen uw vraagstukken op,  brengen structuur aan, trainen en coachen uw leidinggevenden en medewerkers en leveren de methoden en technieken die uw organisatie in staat stelt om daarna zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Nieuwe ontwikkelingen houden wij voor u bij, zodat u voorop kunt blijven lopen in de ontwikkeling van mens en organisatie.

Wat zijn onze belangrijkste disciplines?

De adviseurs en trainer/coaches van Chester Crewe, uit welke discipline ook voortgekomen, zijn strategen die echter niet vergeten zijn hoe het is om met de voeten in de modder te staan en die ook zelf van actief aanpakken weten. Hun achtergrond, ervaring en competenties kunnen verschillen. Essentiële disciplines binnen Chester Crewe zijn:

Organisatiedeskundigheid

Gedrags- & cultuur deskundigheid

Human Resources Management

Kennis op het gebied van marktmechanismen

Management processen

Veranderingsprocessen en reorganisaties

Opleidingen en mensontwikkeling

(Vaardigheids)-trainingen

Werving, selectie en management search.

Verzuimbeheersing en reïntegratie

Arbeidsvoorwaardenpakketten

Mediation

Onze visie

De juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment!

Door de toenemende concurrentie, prijsdruk en afnemende klantenloyaliteit kunnen organisaties zich nog uitsluitend onderscheiden door de perceptie van de klant ten aanzien van de geleverde kwaliteit van dienstverlening positief te beïnvloeden. Het verschil zit niet zo zeer in ‘wat wij doen’, maar in de manier ‘waarop wij de dingen hier doen’.

Het zijn de mensen binnen de organisatie die het verschil kunnen maken en het succes van de organisatie in de markt waarop deze opereert bepalen.

Het inzetten van de juiste persoon, in de juiste functie, op het juiste moment is de basis voor succes van de medewerker en daarmee het resultaat van de organisatie. Organisaties die bereid zijn om hier continue aan te werken zullen hun inspanningen vertaald zien in gemotiveerde medewerkers, tevreden klanten en een succesvolle organisatie.

Onze adviseurs

Maak kennis met de adviseurs van Chester Crewe.

Alle opdrachten worden uitgevoerd door senior adviseurs met tenminste twintig jaar advieservaring in hun eigen discipline, die als professionals onafhankelijk kunnen zijn en zowel binnen als buiten hun vak ervaring hebben opgedaan. Kennis, brede ervaring, een kritische opstelling en creativiteit zijn de adviseurs en trainer/coaches gegeven. De kwaliteit van de individuele adviseur, respectievelijk trainer/coach en het vertrouwen dat de cliënt daarin heeft, zijn bepalend voor de opdrachtbezetting.

Uw partners

Peter Hockers

Peter Hockers heeft zijn opleiding gevolgd aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en is daarna zeven jaar werkzaam geweest als officier bij de Koninklijke Luchtmacht.

Na een carrière als beroepsofficier is hij overgestapt naar de burgermaatschappij. Hij trad in dienst bij Mercuri Urval. Bij deze organisatie is hij ruim vijf jaar werkzaam geweest en heeft hij zich vooral gericht op de werving en selectie van personeel voor diverse organisaties en het adviseren van directies over de optimale inzet van mensen en middelen.

Daarna is hij in dienst getreden bij Keystone, een internationaal opererend, beursgenoteerd Amerikaans concern. Hij was daarin verantwoordelijk voor het personeel en organisatiebeleid voor 7 fabrieken en 25 verkooporganisaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In deze functie heeft hij veel ervaring kunnen opdoen met het oplossen van een veelheid aan personeelsvraagstukken in diverse landen- en organisatieculturen.

Na vier jaar voor deze organisatie werkzaam te zijn geweest heeft hij de stap gemaakt naar zelfstandig ondernemen, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in het tezamen met een aantal vakbroeders oprichten van Chester Crewe in 1998. Peter Hockers heeft zijn expertise niet alleen liggen op het ontwikkelen van een gericht organisatie- en personeelsbeleid voor organisaties, het helpen implementeren van deze strategieën, counseling, loopbaanbegeleiding en werving en selectie, maar ook het geven van praktische oplossingen bij allerhande operationele personeelsvraagstukken en het indien nodig reorganiseren van bedrijven en instellingen met inbegrip van het verzorgen van de soms ook noodzakelijke ontslagvergunningen.

Remy Manderveld

Al meer dan dertig jaar houdt Remy Manderveld zich bezig met het ondersteunen van bedrijven bij het realiseren van hun commerciële doelstellingen. Zijn kenmerkende aanpak is praktisch, niet vrijblijvend en confronterend.

De aanpak kan het geven van trainingen zijn of het coachen van vooral managers en verkopers die  zich bewust zijn dat hun huidige commerciële vaardigheden niet meer toereikend zijn in de huidige moeilijke marktsituatie. Daarnaast verzorgt hij trainingen op het gebied van managementvaardigheden.

Na een gedegen analyse wordt er een opleidingsplan gemaakt waarin de deelnemer zich herkent en dat inspeelt op de reeds aanwezige talenten en behoeften van de betrokken deelnemer en de vraag van de organisatie.

Zeer nadrukkelijk zal er overleg dienen te zijn met de directe manager wiens rol van cruciaal belang is bij de realisatie van de opleidingsdoelstellingen die leiden tot de beoogde (commerciële) resultaten.

Iedere dag is Remy nog bezig met verkopen van de programma’s en ervaart hij wat ook uw medewerkers in de markt ervaren. Hij is een praktijk man die op een boeiende wijze kan stimuleren en motiveren.

Remy heeft zijn kennis en ervaring opgedaan als artsenbezoeker bij een groot farmaceutisch concern, als consultant bij Mercuri Urval en als trainer/coach voor directies, sales managers en verkopers bij Mercuri Goldmann en later Mercuri International.

Samen met Peter Hockers is hij een van de oprichters van Chester Crewe in 1998.

Nora van Dijk

Nora is geboren in Nederland, maar groeide op en studeerde in Frankrijk. Zij is viertalig (Frans, Engels, Nederlands en Duits). Na eerst twee jaar in Australië gezeten te hebben begon zij haar carrière in 1989 bij de groep Lyonnaise des Eaux – Dumez in de vastgoed divisie. Vijf jaar later trad zij in dienst bij Bouygues Telecom en stond zij mede aan de basis van de ontwikkeling van deze telecom operator in Frankrijk. Haar hele verdere werkzame leven is dan ook in Frankrijk geweest.

Als Operational Manager heeft zij in de achttien jaar bij Bouygues Telecom uitgebreide ervaring opgedaan in de sectoren: Research & Development, Internationaal Project Management, Consultancy, de vorming en ontwikkeling van verschillende commerciële teams en Supply Chain management.

Deze rijke verscheidenheid aan professionele ervaringen stelt haar in staat om op een effectieve wijze mensen en organisaties te ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van:

– Innovatie en marketing.

– Ontwikkelen van marktgerichte en excellerende maatwerk producten en diensten.

– Opzetten, aansturen en ontwikkelen van teams in diverse segmenten.

– Coaching en ontwikkeling van mensen.

Nora staat bekend om haar sterk ontwikkelde vaardigheid om de interactie met individuele medewerkers en groepen vorm te geven, veranderingen te bewerkstelligen en projecten aan te sturen.

Nora besloot zich te specialiseren in het kunnen vormgeven aan en ondersteunen van bestuurlijke en culturele ontwikkeling en transformatie. Vanuit de wetenschap en overtuiging dat diversiteit een belangrijke hulpbron is voor duurzaam succes en welvaart, ondersteunt zij managers en hun teams bij het vormgeven aan verandering en bij fusies en reorganisaties.

Zij stelt haar cliënten in staat om onderlinge verschillen te identificeren en te verkennen en van daaruit verbanden te smeden en nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen en te implementeren. Dit leidt tot betere prestaties en een duurzame ontwikkeling van zowel het individu als de organisatie waarvoor zij actief is.

Nora heeft twee Master Degrees, te weten in Business Law (Université Paris II) en in Marketing (Groupe Sup de co – Montpellier) en is opgeleid in Business Coaching door International Mozaik School.

Steven Hockers

Steven Hockers heeft zich de afgelopen 7 jaar (voornamelijk binnen USG) weten te ontwikkelen in het vakgebied arbeidsbemiddeling.
Voor velerlei bedrijven heeft Steven zich gericht op het plaatsen van o.a. technisch, administratief en managementpersoneel. Daarnaast heeft hij zijn relaties weten bij te staan bij het oplossen van diverse HR vraagstukken. Met zijn kennis en ervaring, voornamelijk gericht op wetgeving in de arbeidsbemiddeling en bij de werving en selectie van personeel, weet hij een vakkundige bemiddelings- en adviesrol op zich te nemen. Gecombineerd met de onderscheidende middelen van Chester Crewe biedt Steven een totaalpakket bij het oplossen van HR vraagstukken. Hierbij valt te denken aan:

– Werving en selectie (recruitment)
– Assessments
– Begeleiding van medewerkers
– Advies in wet- en regelgeving
– Begeleiding en coaching bij outplacement
– Trainingen (solliciteren, social media, gespreks- en interviewtechnieken en commercie).