Wat verstaan wij onder flexibele arbeidscontracten?

Uitzenden, Detacheren & Payrolling

Uitzenden

Wanneer u op zoek bent naar personeel kan Chester Crewe uitkomst bieden. Wij verzorgen uw werving en selectie proces waarna u vervolgens de mogelijkheid heeft de kandidaat via Chester Crewe op uitzendbasis in te lenen. Uw voordeel is dat u minder tijd (en zodoende geld) kwijt bent aan uw selectieproces en vervolgens uw administratieve rompslomp sterk beperkt wordt. Een fase A uitzendovereenkomst biedt tevens veel voordelen binnen het huidige arbeidsrecht.

Detacheren

Detacheren is sterk in opkomst. Dat is niet zo gek aangezien het voor ‘reguliere’ werkgevers steeds risicovoller wordt personeel in eigen dienst te nemen. Detacheren is een goede uitkomst. Er wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst opgesteld. Zo hebben zowel u als de werknemer enige zekerheid zonder dat dit ten koste gaat van mogelijkheden voor meerdere arbeidscontracten. Ook bij deze vorm heeft u nauwelijks administratieve rompslomp en ligt een groot deel van de werkgeversrisico’s niet bij u!

Payrolling

Wanneer u via Chester Crewe of zelf uw personeel heeft geworven en geselecteerd, maar graag de flexibiliteit van de ABU-CAO heeft, biedt payrolling via Chester Crewe de uitkomst. Bij Chester Crewe staat goed werkgeverschap hoog in het vaandel. Zo wordt de werknemer ingeschaald volgens de juiste loonschalen en zijn ADV dagen, vakantiegeld en een pensioenregeling onderdeel van het contract.

Waarom via Chester Crewe?

Chester Crewe onderscheidt zich door een zeer uitgebreide dienstverlening. Naast onze uitzend-, detachering- en payrollingformule bieden wij o.a. het afnemen van gecertificeerde testen en assessments aan. Deze zeer uitgebreide assessments bieden u, en de toekomstige werknemer, inzicht in hoeverre de functie en cultuur aansluiten op de persoonlijkheid en capaciteiten van de medewerker.

Wanneer een (toekomstig) medewerker via Chester Crewe is voorgedragen wordt de mogelijkheid geboden cognitieve testen en een assessment af te nemen. Met deze vorm van dienstverlening krijgt u een nog beter beeld van de voorgedragen kandidaat.

Chester Crewe maakt gebruik van de ABU-CAO en zodoende van het Fasensysteem. Voor sociale premies kan naar wens gebruik gemaakt worden van een G-rekening. Zo weet u dat altijd de juiste premies worden afgedragen. Daarbij is ons personeel in bezit van het SEU-diploma. Dit betekend dat zij zich erkent intercedent volgens de ABU-CAO mogen noemen.

Een van de belangrijkste kernwaarden voor het te werk stellen van personeel is goed werkgeverschap. Een passende arbeidsovereenkomst is hier een belangrijk onderdeel van. Met onze expertise en het belang dat wij aan goed werkgeverschap hechten kunt u van ons optimale ondersteuning bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst verwachten.

Uw voordelen

Inzicht in potentieel en de geschiktheid van de kandidaat voor de vacante functie

Geen personeels- en salarisadministratie

Beperkte werkgeversrisico's

Online urenregistratie

ABU - Gecertificeerd

Flexibele arbeidscontracten

Minder tijd kwijt aan werving en selectie bij Uitzenden en Detacheren

Indien gewenst na 1250 gewerkte uren kosteloos overnemen, of tariefsverlaging

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.